Borovniški viadukt 1850 – 1944

Gradnja Borovniškega viadukta

Borovniški viadukt je bil največji premostitveni objekt na trasi Južne železnice med Dunajem in Trstom. Ta proga je bila za takratno Avstrijsko cesarstvo izrednega pomena, saj je povezala glavno mesto in nekatere pomembne centre razvijajoče se industrije z edinim velikim pristaniščem v državi. Viadukt so začeli graditi  leta 1850 in dokončali 1856. Na najožjem delu je prečkal Borovniško kotlino v dolžini 561 metrov, na najvišjem mestu je bil visok 38 metrov. Na obeh straneh je potekal v loku, srednji del v dolžini približno 80 metrov pa je bil raven. Dvoetažni viadukt je sestavljalo 24 stebrov. Oštevilčeni so bili od 1 do 24 v smeri od Ljubljane proti Postojni. V zgornji etaži je bilo med stebri 25 obokov širine 16,75 metra in višine 15,17 metra, v spodnji etaži pa 22 obokov širine 15 metrov ter višine 19 metrov. Po vrhu spodnje etaže je skozi obokane odprtine v stebrih potekala pot, namenjena vzdrževanju viadukta. Z izjemo dveh večjih, dvojnih, je širina ostalih stebrov pri tleh je znašala  14,70 metra in se je proti vrhu zožila na slabih 9 metrov. Širina dvotirnega vozišča je znašala skoraj 8 metrov.

Da bi za  gradnjo zagotovili trdno podlago, so v mehka tla zabili približno 4.000 hrastovih pilotov in nanje postavili temelje stebrov. Za stebre in oboke so porabili 31.600 kubičnih metrov obdelanih kamnitih blokov, 31.000 kubičnih metrov lomljenca in okoli 5 milijonov opek. Gradnjo je nadzoroval cesarsko-kraljevi gradbeni nadinženir Arcari. Za potrebe gradnje so v bližini zgradili opekarno. Večino kamnitih blokov so pripeljali iz kamnoloma v Podpeči, nekaj pa iz manjših kamnolomov v bližnji okolici. Eden takih je bil nad vasjo Zabočevo, katerega ostanki so še danes vidni. Prevoz kamnitih blokov so z volovskimi vpregami večinoma opravljali domači kmetje. Teža kamnitih blokov je znašala tudi do 2,5 tone za kos. Vozili so jih s posebnimi visokimi vozovi z velikimi kolesi tako, da so pod voz postavili kamnito gmoto in jo s pomočjo vijaka in matice dvignili od tal, kolikor je bilo treba. Obdelani kos kamna je ves čas vožnje visel pod vozom. Kakor so ga dvignili, tako so ga tudi počasi spustili na tla. Ustno izročilo pravi, da so gradbeni material na visok lesen oder vozili z vprežno živino, kateri so pred vzponom na oder zavezali oči, da se ni plašila višine. Delovodja je imel predpasnik z velikim žepom za denar, tako je vsakemu, ki je prinesel opeko na oder, takoj izplačal zaslužek. Opeko so na oder nosili tudi otroci in ženske. Borovniški viadukt je bil sezidan brez uporabe cementa.

Kamnite bloke so med seboj povezali z železnimi sponami, ki so jih nato zalili s svincem. Parapetni zid in ograja sta bila umetelno dekorativno izklesana in obdana z okraski. Gradnja je trajala dobrih 6 let  in je stala 2 milijona goldinarjev, kar bi danes zneslo okoli 30 milijonov evrov.

Mere Borovniškega viadukta

 

Kmetijske in rokodelske novice so v 25. številki junija 1851 zapisale: »Novičar iz Krajnskiga. Med takimi kraji, ktere bo se le novi čas v ime prinesel, je Borovnica , unstran Verhnike, v kotu na konca dolziga Ljubljanskiga mahu. Ondi se za železnico pripravlja most, ki ga do zdaj enaciga nobena železnica se ne kaže, čez 200 sežnjev bo dolg, in 19 ali celo po zadnji besedi 31 sežnjev bo visok. Veliko dela daje pripravljanje za podlogo, ker je v večidel mehki svet kolov obilno zabiti in po verhu rož djati potreba, preden se bo kamnje pokladati začelo. Zidanje bo prav za prav dva mosta obsegalo, eniga verh druziga; kamnje se zato že na več krajih seka, pa v vse drugačni velikosti kakor za druge zidanja. Ko bo ta most izdelan, bo Borovnica tako zaperta, kakor de bi bila od sveta odločena; pa od zgor doli jo bodo potniki kakor ptica memo lete gIedali. Malo na­prej od tega veliciga mosta se pripravlja se za druziga, kteri ne bo veliko nižji od uniga, vonder precej kraji. Delavcov je do zdaj na vsi cesti od Žalostne gore do Verhnike kakih 3000; še jih bo pa moglo biti, ako se bo delo kmalo dokončati hotlo.«

Novice so spremljale napredek gradnje viadukta in maja 1854 v 42. številki objavile: »Novičar iz austrianskih krajev. Od Verhnike 21. maja. H. Kaj pravi železnica v naših straneh? Ali se delo kaj pospešuje? Poglavitna reč je tukaj veliki most (viadukt) pred Barov­nico; stebri spodnjega oddelka so vsi doveršeni, kakor bi bili vliti, toliko lepo in gladko so iz kamna izrezani. Že se na vsih zidanje iz opeke vzdiguje, in v oboke krivi, kterih eden je že zapert, in dvema še komaj kaj manjka. Opeke (cegel) za ta most so pa posebno pripravljene, niso namreč skozi enako debele, ampak kakor klin na enem koncu bolj tanke. Na stebrih spodnjega oddelka med oboki pa gredo tudi stebri za zgornji oddelek kviško; enako spodnjim so iz rezanega kamna, in oboki na njih bodo zopet iz opeke. V sredi med spodnjim in zgor­ njim oddelkom pa bo cesta za navadne vozove odperta, po kteri se bo od druge strani lahko do kolodvora prišlo. Druga dva večja mosta v tej strani se tudi pridno izde­lujeta; in sicer so pri enem, v Dolih pred Barovnico, visoki stebri nekaj do verha, nekaj do srede izpeljani; drugi most, v Blatnem dolu čez staro cesto nad Verhniko pa bo v malo tednih dokončan.«

Poizkusno vožnjo iz Ljubljane v Borovnico so opravili 28. oktobra 1856, tik pred prihodom cesarja Franca Jožefa. Le ta se je peljal čez viadukt ob svojem obisku Postojnske jame. Časopis Jutro v svoji 247. številki iz dne 22. oktobra 1939 na strani 7 objavil članek o usodi borovniškega viadukta in med drugim zapisal: »… Ves je bil v zelenju in na parapetnih zidovih je gorelo na tisoče lučic, ki so vplivale v večernih urah bajno na ogromni sklad zidovja. …« Cesar je vožnjo ponovil tudi julija 1857, ko se je ob otvoritvi Južne železnice peljal v Trst.

Gradnja sama je potekala z nečloveškimi napori in za današnji čas s precej primitivnimi sredstvi. Ne glede na to, pa je bil viadukt leta 1856, ko je čezenj zapeljal prvi vlak, prava tehnična in arhitekturna mojstrovina. Novičar iz avstrijskih krajev je v 30. avgusta 1856 Bleiweisovih Novicah zapisal:« Poslednji obok 20 in pol sežnjev visokega in 280 sežnjev dolgega zidanega mosta za železnico v Borovnici – Franzdorf – kteremu kakor pravijo ni v Evropi para, je bil dodelan 18 dan tega meseca.« S tem je oznanil zaključek gradnje Borovniškega viadukta, enega največjih železniških viaduktov v takratni Evropi.

Poleg Borovniškega viadukta so v neposredni bližini zgradili še štiri manjše: viadukt Pako, viadukt Breg (danes Paški most), Jelenov viadukt in viadukt na Dolu. Na platoju med Borovniškim in Jelenovim viaduktom je zrasla železniška postaja s kurilnico, okretnico in drugimi pomožnimi objekti. Sprva je skozi Borovnico, ki je bila prva postaja za Ljubljano, vozilo le malo vlakov, njihova teža pa za viadukt ni pomenila večjih obremenitev.

 Borovniška kotlina, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

 Borovniški viadukt, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Gornja etaža Borovniškega viadukta, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Johann Bosch

Tovarnar in kasneje amaterski fotograf. Aktiven v letih 1841 – 1865. Popotniški dagerotopist iz Dunaja je leta 1841 deloval v Gradcu, nato v Zagrebu in maja 1842 v Trstu, kjer je bil eden prvih fotografov. V začetku julija istega leta je pripotoval v Ljubljano. Na ogled je imel posnetke arhitekture in pokrajin. Začasni atelje si je postavil v Poštni ulici. Portreti so stranke stali 5 guldnov, skupinske fotografije pa 2 guldna po osebi. Oglas za njegov atelje je bil objavljen v časopisu Carniola.

Leta 1844 se je vrnil v Gradec, kjer je imel atelje na Schöngelgstrasse 446. Krajinski fotograf, poznan po Pogledih iz Steinmarka. Bil je član fotografskega društva na Dunaju do aprila 1861. Leta 1864 sodeloval na »Prvi fotografski razstavi na Dunaju«, ki jo je organiziralo dunajsko fotografsko društvo. V katalogu te razstave je navedena njegova slika “Izvir Ljubljanice pri Vrhniki”.

Fotografiral je s kamero Voigtlander, takrat najboljšo kamero na svetu. Opremljena je bila s Petzval lečami. Uporabljal je dagerotopijo, kalotipijo in ambrotipijo. Bil je tudi eden prvih, ki je uporabljal kolodijev postopek.

Viadukt Pako, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Viadukt Breg, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Jelenov viadukt, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

Viadukt Dol, 1857. Hrani: Zgodovinsko društvo Borovnica

V letih 1855 in 1856 je fotografiral gradnjo Južne železnice. Njegove fotografije so v lični škatli podarili Kaiserju 20. novembra 1856, ko se je z vlakom peljal iz Ljubljane v Postojno. V škatli je deset fotografij gradnje Južne železnice: šest fotografij gradnje borovniškega viadukta, fotografija gradnje Jelenovega viadukta, fotografija Štampetovega viadukta, fotografija gradnje železniške postaje v Postojni in fotografija ponora pri  Postojnski jami.

Fotografije so bile najverjetneje posnete na stekleno ploščo in ustrezno obdelane, kot se za darilo cesarju tudi spodobi. Tri fotografije nosijo tudi avtorjev podpis. Menimo, da je Johann Bosch tudi avtor devetih fotografij viaduktov Južne železnice, ki jih je pridobilo Zgodovinsko društvo Borovnica ob otvoritvi čuvajnice 666. Glede na njihov format in način izvedbe lahko sklepamo, da so bile fotografije namenjene pomembnejšim osebam. V tej seriji je tudi doslej najstarejša fotografija Borovnice.

Iz Dunaja v Trst

Železnica je v tridesetih letih devetnajstega stoletja dosegla evropska tla…

Borovnica

Borovnica, mala vas na južnem delu Ljubljanskega barja, je v tistem času štela je približno petdeset hiš…

Življenje viadukta

Izolacija železniške proge je bila na Borovniškem in tudi na ostalih viaduktih izvedena z zbito ilovico…

2. svetovna vojna

Pod vodstvom kapetana Žužka so na velikonočni četrtek, 10. aprila 1941 ob petih popoldne zaminirali Borovniški viadukt…

Gradnja nove proge

Borovnica je bila osvobojena 6. maja 1945, ko so vanjo vkorakale enote 29. udarne hercegovske divizije…

logo_spodaj_1

Ta spletna stran je del projekta «Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta«, ki ga je preko

LAS Barje z zaledjem sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (EFRD).